Database for Animation Studies

Authors

AJA Human Resources Development Committee
Akahoshi, Masanao
Anime jinzai ikusei, kyōiku puroguramu seisaku iinkai
Annett, Sandra
Blair, Preston
Bloemheuvel, Marente
Bolton, Christopher
Brown, Steven T.
Cameron, Dan
Coubet, Maurice
Deloitte Touche Tohmatsu
Doi, Hirofumi
Eisenstein, Sergei
Evans, Noell K.Wolfgram
Fleisch, Thorsten
Fukuhara, Yoshitada
Fukui, Kensaku
Gehman, Chris
Goss, Jacqueline
Griffin, George
Haraguchi, Masahiro
Hatano, Tetsuro
Holloway, Ronald
Hosea, Birgatta
Ito, Mizuko
Iványi-Bitter, Brigitta
Kamimura, Sachiko
Kato, Reizuna
Kelly, W. William
Kenichi Konishi
Kinsella, Sharon
Kiyotaka Oshiyama
Kogawa, Tomonori
Kuno, Tsutomu
Levy, Michael
Liabeuf, Brigitte
Mandico, Bertrand
Masahiro, Koyama
Masubuchi, Toshiyuki
Matsumoto, Kazuya
Matsumoto, Yoshiro
Michel, Lauricella
Miura, Toshihiko
Naito, Atsushi
Neupert, Richard
Okabe, Daisuke
Raffaelli, Luca
Reinke, Steve
Sampson, Henry T.
Sasaki, Masato
Sogetsu aato sentaa no kiroku jikko iinkai
Stephenson, Ralph
Takahashi, Mitsuteru
The Association of Japanese Animations
Warren-Crow, Heather
Whitaker, Harold
Yamaguchi, Katsunoti
Yoshimoto, Taimatsu
Yoshimoto, Takaaki
Zahlten, Alexander