Database for Animation Studies

Authors

Akahoshi, Masanao
Anime jinzai ikusei, kyōiku puroguramu seisaku iinkai
Annett, Sandra
Beckman, Karen
Blair, Preston
Bloemheuvel, Marente
Bolton, Christopher
Brown, Steven T.
Cameron, Dan
Coubet, Maurice
Doi, Hirofumi
Eisenstein, Sergei
Evans, Noell K.Wolfgram
Fleisch, Thorsten
Fukui, Kensaku
Gehman, Chris
Goss, Jacqueline
Griffin, George
Haraguchi, Masahiro
Hatano, Tetsuro
Holloway, Ronald
Hosea, Birgatta
Isao Takahata
Ito, Mizuko
Iványi-Bitter, Brigitta
Kato, Reizuna
Kelly, W. William
Kenichi Konishi, Kiyotaka Oshiyama
Kinsella, Sharon
Kontentsu bizinesu manejimento Ver. 2.0
Kuno, Tsutomu
Levy, Michael
Liabeuf, Brigitte
Mandico, Bertrand
Masahiro, Koyama
Masubuchi, Toshiyuki
Matsumoto, Kazuya
Matsumoto, Yoshiro
Michel, Lauricella
Naito, Atsushi
Neupert, Richard
Okabe, Daisuke
Okamoto, Takeshi
Raffaelli, Luca
Reinke, Steve
Sachiko Kamimura
Sampson, Henry T.
Sogetsu aato sentaa no kiroku jikko iinkai
Stephenson, Ralph
Takahashi, Mitsuteru
Tomonori Kogawa
Warren-Crow, Heather
Whitaker, Harold
Yamaguchi, Katsunoti
Yoshimoto, Taimatsu
Yoshimoto, Takaaki
Yoshiyuki Tomino
Zahlten, Alexander